.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 24 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนเริ่มเวลา 07.30 น.และ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เริ่มตั้งแต่เวลา08.00น. ณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว