.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จักิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 29 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ รอง.ผอ.ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเตารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปญิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยมีกลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญกา รภาพ/ข่าว