.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 31 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 2 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว