.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมกรรมการสอบ O - NET.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขจพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3 ประธานประชุมคณะกรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง ในการสอบ O - NET ณ หอประชุมแก่งสะพือ ซึ่งจะทำการสอบระหว่างวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว