.:.การประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.:.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และการมอบหมายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ ข่าว