.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม.:.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ให้ขว้ญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว