.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฺฏิบัติการ.:.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู้และทักษะ การบริหารงบประมาณของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุระดับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว