.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขขตพื้นที่การศึกษา สุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ โดยมีกลุ่มอำนวยการเป็นเจ้ภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว