.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเตรียมพิธีมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทาน.:.
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมพิธีมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทานให้แก่โรงเรียนบ้านขัวแคน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว