.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนพระราชทาน.:.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีมอบโต๊ะเก้าอี้พระราชทานให้แก่โรงเรียนบ้านขัวแคน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว