.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุม รายการ พุธเช้ ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ .เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 -09.00 น. โดยมีรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว