.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว