.:.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันมาฆบูชาอาเซี่ยน 2561.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดร่วมงานวันมาฆบูชาอาเซียน 2561 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนตฺ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / รายงาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร /ภาพ