.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน.:.
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว