.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรประชุม รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน - พุธเช้าข่าว สพฐ. เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว