.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา.:.
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 18 กลุ่ม และ ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่่าว