.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวันสตรีสากล ปี พ.ศ. 2561.:.
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะร่วมพิธีวันสตรีสากล พ.ศ.2561 ณ ลานจอดรถแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประะธาน วงโปงลางได้รับความอนุเคราะห์จากนายนโรดม ฟ้าสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเต็น มีตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเดินแบบในงานด้วย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว