.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่14 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ณ ห้องประชุมประชุม 3 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว