.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.:.
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏบัติงานของลูกจ้างประจำ ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ การปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว