.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่่ 19 มีนาคม 2561 นายนิวัลชัย โคตรพ้ฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป้นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว