.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เตารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว