.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และคณะศึกษานิเทศก์ที่ฝึกประสบการณ์ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว