.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา.:.
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิบูลมังสาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมเนวาด้าคอนแวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว