.:.สำนักงานเขตพื้นี่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย.:.
วันที่ 11 เมษายน 25612 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานจัดงานสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ณศาลาเพียงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว