.:.สพป.อบ.3 ประชุมกรรมการพิจารณาการย้าย /เปลี่ยนสถานศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.:.
วันที่ 17 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกรรมการพิจารณาการย้าย/เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว