.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง.:.
วันที่ 24 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) ของข้าราชการครูสายงานการสอนณ หอประชุมแก่งสะพือผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนโนงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว