.:.สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมสึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่.:.
วันที่ 24 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว