.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะต้อนรับ นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่ย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว