.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา.:.
วันที่ 30 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธานี เขต 3 ประธาน ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว