.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 ประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธืชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว