.:.พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้.:.
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ / ข่าว