.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมชี้แจงโรงเรียนผู้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษา.:.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมชี้แจงโรงเรียนผู้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว