.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา.:.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการ การจัดสรรงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว