.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ.:.
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 ณ บริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผู้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว