.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.:.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็คทรอนิกส์ ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว