.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้งประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว