.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการจัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ.:.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศซึ่งเป็น นักเรียนทุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. มาจากโรงเรียนในสังกัด สพม.29 สพป.อบ.3และ สพป.อบ.5 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว