.:.สำนักงานเขตพื้นที่หารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 28 พฟษภาคม 2561 ว่าที่รัอยโทบุญเลิศ เขึยนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว