.:.สพป.อบ.3 ประชุมกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว