.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับตณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษา.:.
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว