.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลบราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว