.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ.:.
วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สำนักลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว