.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.:.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประฃุมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผน การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้น ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ติดตามประเมินผล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว