.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมกรรมการพิจารณาความจำเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์.:.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมตณะกรรมการพิจารณาควาจำเป็น ขาดแคลน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว