.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเพื่อนิเทศติดตามครูภาษาอังกฤษ.:.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมเพื่อนิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ผู้เข้ารับการอบรมมาจากโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว