.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมศึกษาดูงานโตรงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้ราชการ.:.
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว