.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทักษะวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68.:.
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทักษะวิชาการและเทสโนโลยี ครั้งที่ 68 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ซึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2561 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว