.:. โรงเรียนบ้านบากชุม.:.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร สพป.อบ.3 นำโดย นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากชุม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปี 2559 นอกจากนั้นมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ การแสดงของนักเรียนอย่างมากมาย