.:.รับทุนเพื่อการศึกษา .:.
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่่านมา โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา จากโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิด ” เหรียญทอง 3 พีวี 14 บริษัท เอไอเอ จำกัด ครั้งที่ 1โดยคณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการนำของท่าน ดร.สังวาลย์ ประพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่น ต้อนรับทีมงานคุณ มารุต ลิ้มพัฒนะ หัวหน้าทีมงานและคณะฯ โดยการประสานงาน จาก คุณประยูร เชื้อแก้ว ประธานโครงการฯ ได้รวบรวมมูลค่าครั้งนี้ 83,300 บาท โดยมีทีมงานที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬา และชุดการเรียน มูลค่า 5,000 บาท ,คุณเพ็ญสุข สุขสาคร สนับสนุนการศึกษา โครงการฯ “สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 1 ” มูลค่า 5,000 บาท , สโมสรพาวเวอร์ แคมป์ สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการฯ มูลค่า 3,000 บาท โดยจัดมอบทุนเพื่อการศึกษา นักเรียนเรียนดี 12 ทุน,นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์12 ทุน , นักเรียนผู้มีจิตอาสา เสียสละ 6 ทุน , นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชนะเลิศ การวาดภาพ ในระดับ ป.1-3 ในหัวหัว “ตัวขึ้นมาหนูอยากเป็นอะไร และระดับ ป.4 -6 ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อเดียวกันจำนวน 6 ทุนๆละ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น36ทุน นักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ต่างปลื้มปิติ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน ยังได้รับของขวัญของรางวัลมากมายทุกคน โครงการนี้ ได้สอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ดำเนินชีวิตก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ให้มีีจุดหมาย ( รายงานข่าว น.ส.จีระนันท์ กอกษัตริย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3)