.:.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจุการ.:.
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ชนะภัย ศึกษานิเทศชำนาญพิเศษ ได้มาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2/2559